OPPLÆRING VEST

Per Asle Madsen

Mob: +47 911 01 700

Web: www.ovest.no

E-post: per.asle@madsen.as

OPPLÆRING VEST

Vi dekker de fleste behov innen området sikkerhetsopplæring og kompetanseheving på truck, kran, masseforflytningsmaskiner og innen varmearbeid. Vi holder kurs over hele landet og skreddersyr et opplegg som passer din bedrift. Vi er sertifisert av ASA Sertifisering og medlem av Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring(NOORSI).