OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERI- OG HAVBRUKSFAG

Telefon: +47 57 85 22 32

Mobil: +47 918 65 245

Web: www.okfh.no

E-post: post@okfh.no

OKFH

Fiske og fangst, Akvakultur, Motormann og Matros er dei største faga våre. Vi har ansvar for 56 lærlingar. Opplæringskontoret er eigd av 84 bedrifter og organisasjonar i Sogn og Fjordane, og har som mål å tilby gode læreplassar i «våre» fag. Eit heilt korps av dyktige rettleiarar i bedriftene sikrar god kvalitet på opplæringa, og lærlingane får brei og god fagopplæring i topp moderne farty og bedrifter. Vi har ikkje hatt stryk til fagprøven fram til no!