OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERI- OG HAVBRUKSFAG

Telefon: +47 57 85 22 32

Mobil: +47 918 65 245

Web: www.okfh.no

E-post: post@okfh.no

OKFH

Fiske og fangst, Akvakultur, Motormann og Matros er de største fagene våre. Vi har ansvar for 56 lærlinger. Opplæringskontoret er eiet av 84 bedrifter og organisasjoner i Sogn og Fjordane, og har som mål å tilby gode læreplasser i «våre» fag. Et helt korps av dyktige rettledere i bedriftene sikrer god kvalitet på opplæringen, og lærlingene får bred og god fagopplæring i topp moderne fartøy og bedrifter. Vi har ikke hatt stryk til fagprøven frem til nå!