MOLDØEN SUPPLY

Telefon: + 47 57 85 32 30

Fax: + 47 57 85 32 31
Web: www.m-supply.no
E-post: post@m-supply.no

MOLDØEN SUPPLY

Moldøen supply ble etablert i 2003 som proviantleverandør til den maritime flåten. I dag leverer vi foruten proviant også emballasje, arbeidsklær, freon, såpe, tørkepapir og dispensere både til fartøy og landbedrifter. Vår målsetting er å yte kunden den beste service til konkurransedyktige priser. Vi skaffer derfor til veie det meste av øvrig forbruksutstyr våre kunder ønsker.