HAVKRAFT AS

Telefon: +47 957 51 992
Web: www.havkraft.no
E-post: geir@havkraft.no

HAVKRAFT

Havkraft er et teknologiselskap med en bransjeledende teknologi innen bølgekraft. Enkelt sagt har Havkraft utviklet bølgekonvertere uten bevegelige deler i kontakt med sjø som produserer mye mer energi enn konkurrerende teknologier, både ved en høyere virkningsgrad og en mye lenger produksjonsperiode gjennom kalenderåret. Ikke bare gjør dette Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC) til en seriøs utfordrer innen bølgekraftbransjen, men også en sterk utfordrer i forhold til teknologier innen offshore vind.