CARISMA

Arild Aarvik

Telefon: +47 57 85 29 03

Mobil: +47 913 65 846
Web: www.carismafish.no
E-post: arild@carismafish.no

CARISMA

Carisma Fish AS er et norskeid fiskeselskap med rike tradisjoner som går over 80 år tilbake i tid. Selskapet eier og driver havgående linebåter som fisker og produserer hvitfisk fra Barentshavet.

 Carisma Fish er morselskap for en gruppe på tre selskaper. Carisma Seafood, det ene av konsernets to salgsselskaper, har kontor i Måløy, mens det andre, Carisma UK, holder til i Grimsby i Storbritannia. Disse selskapene har ansvar for å levere fisken fra fartøyene til de globale markedene. Det er nettopp denne forsyningskjeden som gjør at Carisma kan skryte av at produktene håndteres profesjonelt fra fangstøyeblikket til de når ut til kundene.